Wczesna Danuta Bienkowska i Mieczysław Olbromski

Baza uzupełniona została uwagami, które nadesłał Pan Zbigniew Kowalewski wskazując szereg pozycji, które ukazały się w formie książkowej pod zmienionymi tytułami, a także prostując kilka błędów – serdecznie dziękujemy za ten cenny odzew!

Ponadto uaktualnione zostały dane bibliograficzne kolejnych „gazetowców” (m.in. zidentyfikowano źródło powieści Stefana Miszewskiego „Pożółkły rękopis”), a także dodano wczesne gazetowe powieści kryminalne Mieczysława Olbromskiego i Danuty Bieńkowskiej. (TS)