Nieznane powieści Zygmunta Sztaby i Zbigniewa Neugebauera

Bazę wzbogacamy o kolejne pozycje gazetowe. Na uwagę zasługują wczesne powieści Zygmunta Sztaby: „W ślepym zaułku” i „Podwójny trop” wydane w ukazującym się przez krótki okres bezpośrednio po wojnie czasopiśmie „Co Tydzień Powieść” (będącym kontynuacją przedwojennych gazetek). Za zgłoszenie tych tytułów dziękujemy p. Markowi Malinowskiemu.

Również dodajemy kolejny nieznany kryminał Zygmunta Neugebauera – „Chodzimy polnymi ścieżkami” napisany przez byłego lotnika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, znanego dotąd ze zbioru wspomnień „Wracajcie szczęśliwie do bazy” (od 1966 roku trzy wydania).

Bazę uaktualniliśmy także informacjami nadesłanymi przez Panów: Zbigniewa Kowalewskiego i Piotra Stachowicza (alternatywne tytuły i wydania książkowe w pozycjach Kazimierza Korkozowicza, Zygmunta Zeydlera-Zborowskiego i  Krystyna Ziemskiego).

Za zgłoszone uwagi serdecznie dziekujemy. (TS)