Kryteria i konwencje

Baza z założenia zawiera informacje bibliograficzne o kryminalnych powieściach, opowiadaniach (w tym wybranych zbeletryzowanych reportażach) autorów polskich wydanych w publikacjach rozproszonych, które nie miały samodzielnych wydań książkowych (o identycznym tytule) w okresie PRL-u.

Kryteriami są:

  • Tematyka kryminalna, bądź wyraźny wątek kryminalny (nie ograniczamy się tu do powieści milicyjnej).  Tylko w  wyjątkowych przypadkach dopuszczamy tematykę sensacyjną, gdy chodzi o przedstawienie nieznanej pozycji autora zasłużonego na gruncie powieści kryminalnej (np.”Fabryka śmierci” Macieja Słomczyńskiego)
  • Polski autor, oraz okres publikacji 1945-1989. W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy odstępstwa (np. gazetowiec z 1958 roku – „Dom grozy” Kazimierza Korkozowicza, opublikowany w wersji książkowej w 1939 roku, ze względu na jego powiązanie z późniejszą powieścią: „Urlop Huberta Gardy”)
  • Brak samodzielnej publikacji książkowej o identycznym (lub zbliżonym tytule) w okresie PRL-owskim. Oznacza to, że baza zawiera także publikacje gazetowe, które miały wydania książkowe, ale pod innym tytułem (po to, aby pomóc w identyfikacji utworu, gdy ktoś na niego natrafi w gazecie lub czasopiśmie), jak również te, które ukazały się nawet pod identycznym tytułem, ale po 1990 roku (w nowych warunkach, przy większej swobodzie i mnogości wydawnictw coraz częściej pojawiają się książkowe premiery odgrzebanych „gazetowców”). Zrezygnowano z umieszczania pozycji, których wersje gazetowe różnią się od książkowych w sposób nieznaczny, np:  „Tajemnicza laseczka” Z.Nienackiego, czy „Proszek do prania” J.Wołowskiego.

Powyższe kryteria, nie są oczywiście „żelazną regułą” – najważniejszy jest cel umieszczenia pozycji w bazie: chodzi o to aby odnaleźć jak najwięcej zapomnianych publikacji, wskazać je, zainteresować kolekcjonerów, pasjonatów i ewentualnych wydawców – jednym słowem: ocalić je od zapomnienia.

Konwencje:

  • Przyjęto, że jako autora podaje się nazwisko występujące w pierwszej publikacji umieszczając w nawiasach ewentualne nazwisko pod którym autor jest powszechnie znany (może nim być pseudonim jak np. w przypadku Jerzego Edigey’a, Barbary Gordon, czy Zbigniewa Nienackiego).
  • Dane biliograficzne obejmują tytuł i numery pisma, oraz w miarę możliwości ilość odcinków (wg. oryginalnej numeracji). Celem jest podanie przybliżonej informacji o objętości publikacji, choć należy pamietać, że może to nie być miarodajne. Numer pisma może zawierać „odcinek” jako kilka stron, bądź też kilka numerowanych odcinków. Zdarzają się „przeskoki” – odcinki nie występują we wszystkich numerach pism z podanego zakresu, są błędy w numeracji, wreszcie rozmiary tzw. „odcinka” czy „strony” są różne w różnych periodykach.
  • Pozycje oznaczone „gwiazdkami” (*) odnoszą się do alternatywnych tytułów – w ich opisie umieszczony  jest tylko odnośnik do oryginalnej pozycji znajdujacej się w bazie.

Baza jest stale rozbudowywana. W przypadku natrafienia na „gazetowce” spełniające podane wyżej kryteria, których jeszcze w bazie nie ma, prosimy o ich zgłaszanie pod podany adres kontaktowy. To samo dotyczy uzupełnień danych bibliograficznych, czy korekcji błędów, których nie sposób się nie ustrzec. Również mile widzieć będziemy wszelkie uwagi i komentarze mogące ulepszyć formę bazy.