Małe porządki i kilka nowości

Uaktualniliśmy sporo danych bibliograficznych w dotychczasowych hasłach (korekcja błędów numeracji, dodanie alternatywnych wydań). Pan Zbigniew Kowalewski zidentyfikował odcinkową powieść Krystyna Ziemskiego „Dwa sztylety” jako wydaną dwa lata póżniej pozycję „kluczyka”: „Na gorącym uczynku” – za co serdecznie dziękujemy. Dla większej przejrzystości pozycje na liście, które były uprzednio drukowane pod innym tytułem oznaczyliśmy „gwiazdką”. W ich opisie podany jest jedynie odsyłacz do oryginalnej pozycji. Dodaliśmy także sześć nowych „gazetowców”. (TS)