Kolejne „odkrycia” – m.in. opowiadanie Kazimierza Korkozowicza

Mimo „posuchy” na Forum klubowym my jesteśmy wciąż aktywni. Niestrudzony Pan Zbigniew Kowalewski odkrył, że powieść gazetowa Jacka Wołowskiego „Kariera porucznika Chudego” to kontynuacja powieści „Oset pleni się w mroku” (wyd. 1963 w serii Srebrnego Klucza) – za odzew dziękujemy i gorąco zachęcamy wszystkich śledzących naszą stronę do nadsyłania kolejnych uwag.

Wśród siedmiu nowo dodanych pozycji zwracamy uwagę na mało znane opowiadanie Kazimierza Korkozowicza: „Kwestia winy”, a także powieść Edmunda Białeckiego” „Sprawa strusia”, w której spotykamy inspektora Molskiego i porucznika Śliwę prowadzących skomplikowaną sprawę na Wybrzeżu, znanych nam z późniejszej powieści gazetowej: „Podwójna śmierć” tego samego autora. Interesująco zapowiadają się także „Ślady prowadzą w noc” Juliusza Fabera i „Kapitan Rott prowadzi śledztwo” Ireny Dulczewskiej. Lekki i humorystyczny styl prezentuje z kolei powieść Ireny Tomskiej „Dziewczynki” przypominająca stylem „kobiece kryminały” sióstr Woźnickich (piszących kryminały pod pseudonimem Emilia Cassa-Kasicka), czy Joanny Chmielewskiej (choć oczywiście to nie ta klasa). (TS)