Nieznany Jesionowski i inne PRL-owskie kryminały

Kolejne dodane do bazy powieści gazetowe, których akcja rozrywa się w PRL-u, wynalazł niestrudzony Klubowicz Zbyszek Kowalewski.  Cztery z nich zostały wydane później w postaci książkowej. Są to pozycje Henryka Voglera – „Nożyce sie odezwą”, Ewy Ostrowskiej (pod pseudonimem: Brunon Zbyszewski) – „Puste ciemne okno”, Krystyna Ziemskiego – „Kim jest Anna Kok?” oraz „Kormorany” Mariana Strużyńskiego i Henryka Kawki, które ukazały się w zmienionej wersji. Pozostałe pięć powieści nie miało publikacji książkowych. W tej grupie, obok utworów mało znanych pisarzy: Stefani Osińskiej, Andrzeja Stefańskiego, Lucjana Marbuta i Jacka Milczewskiego, jest nieznana powieść Jerzego Jesionowskiego „Następny do golenia”, pomijana w dostępnych bibliografiach tego znanego pisarza. (TS)